lines-background

ELENCO AZIENDE CON
ACCORDI DI RATA

Grad Banja Luka, Pošte Srpske

ЈZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо RS

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka

Ministarstvo prosvjete i kulture

Ministarstvo nauke i tehnologije

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Ministarstvo trgovine i turizma

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Fond za zaštitu životne sredine

Okružni sud u Banjoj Luci

Ombudsman za djecu Republike Srpske

Telekom Srpske

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo

A.D. Toplana

Vodovod

Triglav Krajina Kopaonik

GMP kompani

Republička Uprava za inspekcijske poslove

Nova banka A.D.

Tehnološka škola

Ekonomska škola

Gimnazija

Građevinska škola

Univerzitet u Banjoj Luci

O.Š. "Sveti Sava"

O.Š. "Jovan Cvijić"

O.Š. "Jovan Jovanović Zmaj"

O.Š. "Vojislav Ilić", Krupa na Vrbasu

"Prime Communications"

Digit d.o.o

Sladaboni d.o.o

Planet Soft d.o.o

Thalia - kompani d.o.o

Grawe osiguranje AD Banja Luka

Profi optika

Moja apoteka

Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška

O.Š. “Petar Kočić” Kneževo

Hotel “Talija” Banja Luka

UKC Republike Srpske – Klinički centar

Agromehanika – Verno Banja Luka

Orbico Banja Luka

Tropic / Moj Market

Zavod za zapošljavanje

Hotel Bosna

O.Š. “Stanko Rakita”

Narodno pozorište RS

Fissa un appuntamento

Le visite regolari dal dentista sono il miglior modo di prevenzione.

Prendi un appuntamento

Tempo di lavoro:
Lun. - Venerdì: 09:00 - 19:00 ore
Sabato: 09:00 - 13:00 ore